26.04.2021

Průzkum absorpční kapacity obcí pro realizaci projektů sociálního bydlení v IROP+ 2021 – 2027

Vážená paní/ vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o pomoc při přípravě odhadu absorpční kapacity sociálního bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu v období 2021 - 2027.

Zajímá nás, jaké jsou výhledy i bariéry realizace sociálního bydlení formou výstavby, rekonstrukce či nákupu. Anketa je krátká, její vyplnění by mělo zabrat cca 10min.

Anketu organizuje Platforma pro sociální bydlení, z.s. ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Její výsledky budou použity při přípravě studie "Sociální bydlení v ČR", kterou PSB realizuje pro Evropskou komisi a pro analytickou činnost SMO ČR a SMS ČR. Věříme, že výsledky se stanou důležitým podkladem pro plánování příštích výzev v rámci programu IROP+.

Předem moc děkujeme a v případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Ivanu Síglovou: ivana.siglova@socialnibydleni.org

Anketu naleznete zde: https://forms.gle/rjDii6vYAw97YpKg9. V přiloženém pdf si můžete předem prohlédnout znění otázek.