04.10.2021

Program Podpora rozvoje regionů 2022 je otevřen.

Žádat můžete i o dotaci na podporu obnovy sportovní infrastruktury či obnovu místních komunikací.

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

 

Vypsány jsou aktuálně tyto výzvy:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Otevřeny jsou následující dotační tituly:

117D8210A Podpora obnovy místních komunikací

117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Důležité termíny: Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021 Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

Více informací naleznete na:  https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Cílem tohoto podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Otevřeny jsou následující dotační tituly:

117D8220A Podpora obnovy místních komunikací

117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Důležité termíny: Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021 Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

Více informací naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

 


Mgr.  Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů