27.01.2022

Probíhá příprava výzvy na podporu brownfields

Zapojte se do její tvorby!

Vážení zástupcí obcí,

dovolujeme si vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje v únoru/březnu 2022 vyhlášení výzvy pro příjem žádostí o poskytování dotací na podporu projektů na renovaci objektů typu brownfields ve vlastnictví obcí a krajů.

Konkrétně budou podpořeny, buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

Zdrojem prostředků budou prostředky v rámci Národního plánu obnovy (komponenta 2.8.3., investice č. 3), o kterém naleznete více informací na tomto odkazu: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice | Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)  Brownfieldem v kontextu výše zmíněné komponenty se rozumí lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití.

Před vyhlášením výzvy si Vás dovolujeme ve spolupráci s MPO jakožto vlastníkem této subkomponenty požádat o informaci, zda se ve na území Vaší obce / kraje nachází lokalita, která by byla vhodná pro získání podpory z tohoto programu. Tyto informace prosím sdělte vyplněním následujícího dotazníku.

Vstup k vyplnění dotazníku odkazem:

https://www.surveymonkey.com/r/MPO_NPO_brownfields

Dotazník je určen pro vedení nebo odpovědnou/é osobu/y za problematiku územního/regionálního rozvoje nebo investiční politiky. Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Pavlína Toporská

Svaz měst a obcí České republiky

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.