24.05.2022

Příprava nových dotací na podporu integrace Ukrajinců s dočasnou ochranou na lokální úrovni

Ministerstvo vnitra vyhlásilo na začátku dubna 2022 dotační program na podporu adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny a do již uzavřené výzvy obdrželo řadu velmi kvalitních projektů nejen statutárních měst, ale i velmi malých obcí.

Projekty se citlivě zaměřují na okamžitou pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny  (např. ustanovení koordinátora integrace, podpora jazykových kurzů ČJ, organizace humanitární pomoci, psychologická pomoc), ale i na dlouhodobější integraci (např. příměstské tábory s výukou ČJ jako součást přípravy cílové skupiny na vstup do školy v září, sociální a právní poradenství, podpora mateřských center a společné aktivity včetně zapojení místních). Výhodou řady žadatelů byla realizace obdobných projektů v oblasti integrace cizinců již od roku 2008, ale nepřekvapivě převažují projekty naprosto nových žadatelů, kteří jsou velmi vítáni.

Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit další finanční prostředky a  první kolo dotačního programu je považováno za úspěšné, padlo rozhodnutí připravit, na základě zpětné vazby a vyhodnocení, nový upravený dotační program, který by měl být vyhlášen nejpozději během července 2022. Bude ještě více zjednodušeno podávání žádostí o dotaci. Zůstane možnost proplatit prokazatelné náklady a aktivity i zpětně (až do 24. února 2022), ukončení k 31. prosinci 2022 a zaměření na držitele dočasné ochrany z Ukrajiny. Žádost o případné rozšíření projektu si budou moci podat i realizátoři předchozích dotací. Po vyhlášení dotačního programu plánuje Ministerstvo vnitra ČR  opět informovat potenciální žadatele za pomoci SMO ČR, Center na podporu integrace cizinců, nestátních neziskových organizací a dalších aktérů. Aktuální informace je vždy možné průběžně sledovat na webových stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx

  

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky