10.02.2022

Přihlaste se do výzvy "Social Innovation Tournament"

Můžete získat odměnu až 75 000 EUR.

Social Innovation Tournament oceňuje a podporuje nejlepší evropské sociální podnikatele.

Podporuje inovativní nápady a odměňuje iniciativy, které přispívají k vytváření sociálního, etického nebo environmentálního dopadu. Typicky se to týká projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí, oběhového hospodářství, sociálního začleňování, vytváření pracovních míst, řešení problémů spojených se stárnutím obyvatelstva a mnoha dalších.

Vítězné projekty v obecné kategorii(general) a zvláštní kategorii(special) obdrží první nebo druhou cenu ve výši 75 000 EUR a 30 000 EUR a cenu publika ve výši 10 000 EUR.

V roce 2022 získají ceny ve zvláštní kategorii projekty zaměřené na modrou a zelenou ekonomiku.

Ceny uděluje odborná porota složená z odborníků z akademického i obchodního světa. Cena publika bude udělena na základě hlasování veřejností.

Veškeré informace zjistíte na: Social Innovation Tournament - EIB Institute 

Vaše případné dotazy zasílejte prosím na institute@eib.org

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů