18.05.2021

Představení plánovaných 1. výzev programů INTERREG DANUBE A INTERREG CENTRAL EUROPE

MMR připravilo pro potenciální zájemce Národní infoden online workshop k možnosti čerpání z Nadnárodních programů Interreg DANUBE a Interreg CENTRAL EUROPE po roce 2020. Registrujte se již nyní.

26.5.2021, 9:15 – 11:45 na online platformě WEBEX

Registrace na emailové adrese tkater@mmr.cz.

Přímo řízené programy EU jsou pro mnoho českých samospráv stále velká neznámá. Existuje ovšem řada důvodů, proč se s nimi obeznámit. Česká republika stojí na počátku pravděpodobně posledního programového období fondů EU v rámci kohezního balíčku, ve kterém jsou finance rozdělovány na národní úrovni formou operačních programů nebo dalších nástrojů. Toto se změní s rokem 2027, po kterém se přímo řízené programy Evropské unie stanou jednou z hlavních možností finanční podpory pro české subjekty z EU. Tyto byly sice dostupné již v minulosti, jejich využití a celkově zapojení českých subjektů bylo ale hluboko pod průměrem zemí EU.

Zapojení do těchto mezinárodních projektů na úrovni EU s sebou nese, i přes náročnější proces projektové žádosti, koordinaci a administraci, řadu výhod. Spolupráce v mezinárodních konsorciích umožní rychlejší přístup k informacím o inovacích a nových technologiích, pomáhá ke sdílení zkušeností a v neposlední řadě také k vytvoření sítí kontaktů pro návazné projekty. Přímo řízených projektů je přitom celá řada a pokrývají jak možnosti tvrdých investic, tak rozvoj měkkých dovedností.

Jednou z takových možností jsou programy Interreg Danube a Interreg Central, které jsou zaměřeny podle geografického rozložení na spolupráci v regionu centrální Evropy nebo v podunajském regionu. V obou projektech již v minulosti úspěšně žádalo několik větších i menších českých měst v roli projektového partnera nebo pozorovatele.

V současné době pracují řídící orgány a společné sekretariáty programů Interreg společně s členskými státy intenzivně na tvorbě programů pro nové programové období 2021-2027. S podmínkami plánovaných 1. výzev nadnárodních programů Interreg DANUBE a CENTRAL EUROPE vás seznámí zástupci národních kontaktních bodů.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice připravilo pro potenciální zájemce Národní infoden online workshop k možnosti čerpání z Nadnárodních programů Interreg DANUBE www.interreg-danube.eu a Interreg CENTRAL EUROPE www.interreg-central.eu po roce 2020. Workshop proběhne v prostředí WEBEX – není potřeba aplikaci instalovat lze se připojit přes webový prohlížeč pomocí odkazu, který Vám bude zaslán po registraci nejpozději den před konáním. V případě zájmu se registrujte na emailové adrese tkater@mmr.cz.

Více informací najdete zde: DotaceEU - Národní infoden online workshop

Mgr. Monika Štěpánová

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.