08.03.2011

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

V roce 2011 nebude vypsána očekávaná jarní výzva k podání projektových žádostí o podporu aktivity 5.3b) IOP týkající se tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Další výzvu lze očekávat nejdříve na podzim roku 2012 až na jaře roku 2013.

V roce 2011 nebude vypsána očekávaná jarní výzva k podání projektových žádostí o podporu aktivity 5.3b) IOP týkající se tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Další výzvu lze očekávat nejdříve na podzim roku 2012 až na jaře roku 2013. Důvodem je vysoký počet žádostí podaných v poslední podzimní výzvě roku 2010, kdy z důvodu uspokojení všech oprávněných žadatelů muselo dojít k rozšíření objemu prostředků a z celkové alokace na tuto aktivitu pro období 2007 - 2013 zbylo již jen 10 % celkové částky, kterou je dle sdělení MMR třeba ponechat na kurzové rezervy. Ministr pro místní rozvoj pak následně letos v únoru podepsal 22 projektů vzešlých z této poslední výzvy. Nyní se zástupci ČR pokouší v Evropské komisi vyjednat přesun nevyužitých prostředků z jiných oblastí do 5.3b) IOP. Odložení výzvy by mohlo způsobit problémy zejm. menším obcím, kterým současný stavební zákon ukládá pořízení či úpravu územního plánu obce v termínu do 31. 12. 2015 (§ 188 a 188a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění). V této souvislosti by mohlo pomoci plánované zkrácení procesu pořizování územního plánu, které má dle MMR být součástí aktuálně očekávané novely stavebního zákona.