19.03.2020

Pozastavení činnosti některých sociálních služeb ve stavu nouze

Řídicí orgán OPZ zveřejnil stanovisko k pozastavení činnosti některých sociálních služeb hrazených z OPZ.

Řídicí orgán Operačního programu zaměstnanost (dále OPZ) reaguje na usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020, na základě kterého dochází od 18. 3. 2020 k pozastavení činnosti některých sociálních služeb.

Mezi tyto služby spadají také nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně terapeutické dílny, které jsou hrazeny z OPZ. Toto opatření má dopad na realizaci projektů, a to zejména s ohledem na posuzování způsobilosti výdajů, protože poskytovatelům sociálních služeb vznikají náklady zejména na pracovníky a režijní náklady i po dobu přerušení poskytování služby.

Podle názoru řídicího orgánu OPZ lze na tyto výdaje aplikovat pravidlo, že výdaje mohou být způsobilé také v případě, že vznikly v důsledku vyšší moci, resp. z předem nepředvídatelných důvodů. Řídicí orgán OPZ považuje mimořádná opatření v podobě pozastavení činnosti některých sociálních služeb na základě usnesení vlády ke krizové situaci v ČR za předem nepředvídatelný důvod. Řídicí orgán OPZ také intenzivně řeší problematiku způsobilosti výdajů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice s národním koordinačním orgánem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a s Evropskou komisí.

 

Zdroj: ESFCR