18.02.2020

Pořiďte do své obce vozidla na alternativní pohon

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v únoru prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotační výzvu na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. Společně s vozidly na alternativní pohon MŽP podporuje rovněž dobíjecí stanice. Žadatelé mohou své žádosti podávat již nyní a čeká na ně celkem 100 milionů korun. Výzva je otevřena do 31.10.2020.

Dotaci lze získat na nákup nových vozidel nebo pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
 • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
 • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
 • elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem (BEV, EREV)

Společně s nákupem nebo pronájmem vozidel může Vaše obec čerpat rovněž příspěvek na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.

Kdo může žádat

 • Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy
 • Svazky obcí
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejné vysoké školy
 • Příspěvkové organizace obcí a krajů
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji

Termíny

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2020, nebo vyčerpáním alokace

Ukončení realizace podpořených projektů: 17. 12. 2021

Výzva je jednokolová nesoutěžní.

Více informací a detailnější podmínky výzvy naleznete na webových stránkách Národního programu životní prostředí.