24.08.2021

Pomůžete nám získat zpětnou vazbu?

Dotazník se týká tématu e-koheze 2014-2020

Vážení realizátoři projektů,

dovolujeme si vás informovat o průzkumu zaměřeném na "Hodnocení e-koheze 2014-2020", který vytvořilo Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) Evropské komise.

Cílem průzkumu je shromáždit informace a zpětnou vazbu o elektronických systémech pro výměnu dat (systémy e-koheze), které příjemci dotace používali k výměně informací s orgány Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) (včetně programů Interreg, které jsou financovány z EFRR) a Fondu soudržnosti (FS) v programovém období 2014-2020.

V případě, že se Vás některé otázky netýkají nebo na některé z nich neznáte odpovědi, zvolte prosím možnost "Nevím / Nedokážu odpovědět".

Dotazník je otevřen až do 10. září 2021 a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 20 minut.

Dotazník naleznete ZDE.