27.12.2021

Pomozte připravit vzorové dotazníky k žádosti o stanovisko Odboru hlavního architekta

Krátký anonymní dotazník, jenž nezabere více jak 5 minut. Jeho vyplnění je možné do 21.01.2022.

V rámci přípravy IROP nového programového období 2021 – 2027 připravila Asociace krajů ČR (AK), Odbor Hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR (MV, OHA) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) - Řídící orgán IROP - ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR krátký dotazník. Jeho cílem je zjistit nejčastější okruhy připravovaných IT projektů aspirujících na podporu z IROP (Integrovaný regionální operační program). Výsledky dotazníku poté využije MV, OHA k připravení vzorového dotazníku k žádosti o stanovisko OHA, které bude povinnou součástí všech IT projektových žádostí do IROP.

Krátký anonymní dotazník, jenž nezabere více jak 5 minut, lze nalézt na tomto odkazu:

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/it-projekty-irop/

Jeho vyplnění je možné do 21.01.2022, poté bude anketa uzavřena a vyhodnocena.

Dovolte nám požádat vás o širokou součinnost a případně sdílení tohoto dotazníku mezi odborníky na úřadech.

 

Mgr. Alena Klimtová

Legislativní a právní sekce SMO ČR