27.02.2020

Podporované aktivity z EU fondů po roce 2020

V přiloženém dokumentu naleznete výsledky dotazníkového šetření s názvem Analýza poptávky a připravenosti projektů pro období 2021-2027. Svaz měst a obcí ČR pro vás připravil kompletní soupis odpovídající diskuzím k lednu 2020.

 

 

Webinář byl/je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.