08.12.2020

Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva se zaměřuje na zřizování specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podporu dostupnosti těchto služeb a zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb. Snaží se tak reagovat na dlouhodobý nedostatek kapacit v této oblasti, jejichž zajištění je jednou z priorit Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022.

Celková finanční alokace výzvy je 51 581 481 Kč. Žádosti o grant je možné předkládat elektronicky v systému CEDR v termínu do 15. 3. 2021 (12:00 hod).

Bližší informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení naleznete v textu výzvy, která je dostupná na následujícím odkazu: https://www.eeagrants.cz/assets/cs/media/Vyzva-HROVA3.pdf

Pokyny ke zpracování a předložení žádosti a příslušné materiály  jsou dostupné na stránkách Ministerstva financí: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2020/domaci-a-genderove-podminene-nasili-vyzv-3135

S Vašimi případnými dotazy k výzvě se můžete obrátit na následující email: czp@mfcr.cz