30.06.2021

Odkud lze čerpat finance na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností?

MMR zpracovalo přehlednou grafiku.

Jak jistě víte, Svaz měst a obcí už téměř rok požadoval po resortech vytvoření matice zdrojů, ve které by byly jasně uvedeny jednotlivé provazby v rámci nových i stávajících fondů EU. Požadavek na vznik této matice Svaz komunikoval nejen v rámci pracovních skupin na jednotlivých resortech, ale rovněž opakovaně požadoval vznik takové matice po vládě ČR oficiální cestou.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní zpracovalo u příležitosti konference Zelené a digitální Česko? A co lidé, přehlednou grafiku zdrojů pro nové programové období v rámci několika oblastí.

Jedná se o oblasti:

Zelené a energeticky úsporné Česko

 • obnovitelné zdroje energie
 • energetická účinnost
 • kvalita a množství vody
 • změna klimatu, IZS
 • přenosové a distribuční sítě, akumulace
 • oběhové hospodářství
 • kvalita životního prostředí
 • městská a čistá mobilita

Výzkum a digitální Česko

  • rozvoj digitálních dovedností
  • využití VaI
  • eGovernment
  • internetová infrastruktura vysokorychlostních sítí
  • digitalizace podniků

  Sociální začleňování a předškolní péče

  • předškolní péče
  • sociální začleňování

  Pokud Vás tedy zajímá, z jakých všech zdrojů budou tyto oblasti řešeny, v jaké výši a pro koho budou býzvy určeny, neváhejte si prohlédnout danou grafiku.

  MMR přislíbilo, že stejným způsobem budou rozpracovány také další oblasti. Rozšíření a dopracování infograiky lze předpokládat během letních prázdnin 2021 a dále na počátku podzimu, kdy se budou zpřesňovat informace o dalších zdrojích, které zatím nejsou k dispozici.

  Mgr. Pavlína Toporská

  Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

  MMR

  Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj