28.07.2021

Obnova zeleně a výsadba stromů

Seznamte se s dotačními tituly Státního fondu životního prostředí na obnovu zeleně a výsadbu stromů.

Na pomoc obcím a krajům zasaženým živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. června 2021 je určena dotační výzva v objemu 100 mil. korun směřující na obnovu veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Vyřízení dotace je rychlé, dotace ve výši až 15 mil. korun bude vyplácena zálohově.

Příjem žádostí: 16.7.2021 - 30.11.2022    Alokace: 100 000 000  Kč

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=91

Druhá výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun.

Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023       Alokace: 200 000 000  Kč

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94

Třetí výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.

Příjem žádostí:  2.8.2021 - 30.12.2023        Alokace: 150 000 000  Kč

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95

Zdroj: SFŽP