30.07.2021

Obnova infrastruktury

Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je obnova poničené vodohospodářské infrastruktury a infastruktury v oblasti odpadového hospodářství.

Kdo může žádat

Vlastníci infrastruktury – obce a subjekty s prokazatelným vztahem k místu zasaženému živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. 6. 2021, s výjimkou politických stran, politických hnutí a organizačních složek státu. Jihomoravský a Ústecký kraj pouze za podmínky pověření ze strany obce.

Výše příspěvku

  • 30 tis. – 10 mil. Kč na jeden projekt
  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Podklady k doložení dokončení realizace projektu musí být doloženy nejpozději do 28. 2. 2022.

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

  • 100 mil. Kč

Více zde.

Zdroj: SFŽP ČR