27.08.2020

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ – Podpora dle Dočasného rámce

Podpora dle Dočasného rámce představuje nový režim veřejné podpory v OPZ, a z tohoto důvodu je výjimka koncipována jako doplnění nové kapitoly 21.8 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Účinnost výjimky: od 24. 8. do 31. 12. 2020. Účinnost výjimky může být rozhodnutím ŘO upravena v návaznosti na případné prodloužení využitelnosti Dočasného rámce Evropskou komisí.