16.06.2020

Národní program Životní prostředí je tady stále pro Vás

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálně vypsaných dotačních titulech z Národního programu Životní prostředí, kde mohou čerpat finanční podporu také české obce a města.

Národní program Životní prostředí (NPŽP) dlouhodobě podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Výzva č. 2/2018 – Zdroje pitné vody

  • Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody
  • Výzva otevřena do 18.12.2020

 

Výzva č. 9/2019 – Výsadba stromů

  • Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů – jedná se o výsadbu stromů v zastavěném území na veřejně přístupných místech
  • Výzva otevřena do 31.8.2020

 

Výzva č. 10/2019 – Nadlimitní čištění komunikací

  • Nadlimitní čištění pozemních komunikací a monitoring jeho dopadu na kvalitu ovzduší
  • Výzva otevřena do 30.6.2020

 

Výzva č. 11/2019 – Alternativní pohony

  • Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony
  • Výzva otevřená do 31.10.2020

 

Výzva č. 12/2019 – Domovní čistírny odpadních vod

  • Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné
  • Výzva otevřená do 30.6.2021

 

Pokud jste si ze současné nabídky nevybrali, nevadí. Nyní se připravuje i další výzva na snížení světelného znečištění a výzva na podporu a rozvoj obcí v národních parcích. Neváhejte se proto zapojit i do těchto plánovaných výzev, pakliže řeší téma, které je ve Vaší obci relevantní.

Více informací o daných výzvách i jejich pravidla naleznete na https://www.narodniprogramzp.cz/