09.01.2020

Národní dotace MMR pro města a obce v roce 2020

Množství nejen evropských, ale také národních dotací, které jsou určeny pro města a obce České republiky je samozřejmě velmi obsáhlé a mnohému může připadat velmi náročné zorientovat se v něm. Proto Vám nyní přinášíme přehled národních dotací, které pro Vás v současné chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo a doufáme, že Vám tyto informace pomohou ve Vašem dalším rozvoji.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude i v letošním roce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ podporovat rozvoj českých měst a obcí. V roce 2020 bude převážná část výzev určena pro obce do 3 000 obyvatel, některé budou ovšem zaměřeny také na obce do 10 000 obyvatel.  Velké množství financí bude navíc určeno pro projekty, které byly v roce 2019 uloženy do zásobníku. V tomto případě je na projekty náhradníků z minulého roku určeno 1,03 miliardy korun.

Oddělení podpory bydlení dále bude v roce 2020 podporovat obce prostřednictvím dotačních titulů Podpora bydlení pro rok 2020 a Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2020.

Odbor územního plánování bude i v roce 2020 umožňovat obcím žádat o dotaci v rámci programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí.

Státní fond rozvoje bydlení pro má rok 2020 aktuálně nachystány výzvy v rámci programů Panel 2013, Nájemní domy, Program pro mladé, Regenerace sídlišť, Výstavba pro obce a Program zateplování.

Oddělení cestovního ruchu má i pro rok 2020 vyhlášen Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, kam spadají podprogramy Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj navíc vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o podporu na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. V rámci programu Podpora revitalizace území 2020 je ní vyhlášena výzva Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Bližší informace ke všem programům včetně webových odkazů na dokumentaci MMR naleznete v příloze.