07.07.2020

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlásil dotační výzvu pro NNO v okrese Mladá Boleslav

O příspěvek z grantového programu mohou žádat nestátní neziskové organizace, které mají sídlo v okrese Mladá Boleslav, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytují služby. Granty jsou určeny na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Výzva se uzavírá 13.7.2020.

Na co jsou granty určeny:

Na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zdravotní a sociální péče, ekologie, vzdělávání, humanitární účely apod.) v případě pandemií, nebo jiných mimořádných událostí tak, aby došlo ke zmírnění, či k odstranění negativních následků.

Výzva je vyhlášená 29. 6. 2020, uzavírá se 13.7.2020. Částka k rozdělení je 1.500.000 Kč, přičemž minimální výše nadačního příspěvku je 25.000 Kč a maximální 50.000 Kč.

O příspěvek z grantového programu může požádat právnická osoba, která má v okrese Mladá Boleslav sídlo, nebo zde prokazatelně dlouhodobě poskytuje služby. Organizace (1x IČO) je oprávněna podat pouze jednu žádost.

Přípustné jsou následující právní formy žadatele:

  • spolek
  • obecně prospěšná společnost
  • církev, náboženská společnost, nebo účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb
  • ústav

Více informací k nalezení ve webovém odkazu: www.nros.cz/grantova-vyzva-krizovy-fond-nadacniho-fondu-skoda-auto.