04.12.2020

Na boj proti kůrovci a živelním pohromám půjde 640 milionů korun

Od dnešního dne mohou obce zažádat o dotace na obnovu obecního a krajského majetku. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo 500 milionů korun. Vyhlášena je také výzva na opravu místních komunikací poničených těžbou kůrovcového dřeva s alokací 140 milionů korun. Žádosti budou v obou výzvách přijímány do 12. února 2021 do 12 hod.

Oprávněný žadatel o dotaci ve výzvě na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity je obec Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje, která náleží do správního obvodu vybraných obcí s rozšířenou působností. Výše alokace pro tuto výzvu je 140 milionů Kč. Dílčí alokace pro jednotlivé kraje je pro Olomoucký kraj 21,43 %, Moravskoslezský kraj 50 % a Zlínský kraj: 28,57 %. Dotace je poskytována až do 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

 

Oprávněný žadatel o dotaci na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 je obec či kraj. Dotace je poskytována až do 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 50 mil. Kč pro jednoho žadatele. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč.

Žádosti budou v obou výzvách přijímány nejpozději do 12. února 2021 do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným dnem bude den podání žádosti do datové schránky Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Více informací o výzvě Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 naleznete zde.

 

Více informací o výzvě z podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů na opravu komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity naleznete zde.

Zdroj: MMR ČR