14.06.2022

MŽP přispěje 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík pro obce, veřejnoprávní sféru a neziskový sektor

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 6.6. 2022 výzvu na podporu ekologické dopravy, na kterou půjde 600 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Dotace je určená na nákup vozidel s alternativním pohonem – tedy elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem, a to včetně pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů.

Žadateli mohou být obce, kraje, městské části, školy a další vyjmenované veřejnoprávní a státní příspěvkové organizace.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací, do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla nebo neveřejné dobíjecí stanice (pouze společně s nákupem elektromobilu) maximálně do výše 50 % pořizovací ceny, a to včetně projektů, které podléhají veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.

Maximální příspěvky se pohybují například od 50 tis Kč na motorky (s rychlostí nad 45 km/h), 300 tis Kč na osobní elektromobil nebo 1 mil Kč na minibus či nákladní vozidlo do 12 tun na elektrický pohon. U vodíkového pohonu je podporováno pouze pořízení osobních automobilů, a to do výše 500 tis Kč.

Podpora nákupu elektromobilů a vodíkových vozidel by měla veřejným zadavatelům pomoci s požadavky, které vyplývají z připravovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který je transpozicí evropské směrnice. Připravovaný zákon (v gesci MMR) bude veřejným zadavatelům ukládat povinnost nakupovat určité procento vozidel s alternativním pohonem. Zákon je k projednání v Poslanecké sněmovně a měl by být účinný ještě letos.

Výzva je otevřená do 15.12.2023 a veškeré podmínky podpory najdete zde.

Alena Nessmithová
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů
s využitím informací publikovaných na tomto odkaze

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.