02.11.2021

MŽP představilo seznam plánovaných dotací pro obce

Ministerstvo životního prostředí pro příští rok počítá s řadou programů podpory, ze kterých budou moci čerpat i města a obce. Jde např. o dotační tituly zaměřené na boj proti klimatickým změnám, prevenci rizika katastrof a zvyšování odolnosti vůči nim, dále také programy péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, vytváření a péči o krajinné prvky.

Bližší detaily naleznete v přiloženém souboru. MŽP zároveň upozorňuje, že skladba a finanční rozsah programů podpory, tak jak jsou prezentovány v přiloženém souboru, vychází z aktuálně předpokládaného rozpočtu. Případné rozpočtové změny se s největší pravděpodobností adekvátně promítnou i do programů podpory pro obce.