08.01.2015

MŠMT vyhlásilo program Státní podpora sportu pro rok 2015

Dotační program je určen nejen sportovním klubům, ale i obcím a městům, jako vlastníkům sportovní infrastruktury. Alokované celkem cca 3 mld. Kč jsou určeny na investice do sportovních zařízení, tedy na rekonstrukce přístavby, modernizaci atd. (Foto: Photokanok / FreeDigitalPhotos.net)

Důležitou podmínkou poskytnutí dotace je výše spoluúčasti i zabezpečení udržitelnosti po dobu následujících pěti let, tedy v případě obcí a měst určitý záměr rozvoje sportu do budoucna. Dotace je zaměřena jak na amatérský sport, tak na sport reprezentační. Program není zaměřen a podporu školních tělocvičen a hřišť. Více informací 

zde

.