02.11.2009

Možnost získání grantu z Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

V rámci Fondu Partnerství byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o granty na projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací a zkušeností, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Žádosti je možné podávat i v průběhu roku 2011 a 2012. Podpora bude zaměřena rovněž na partnerství měst; podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.

V rámci Fondu Partnerství byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o granty na projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací a zkušeností, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Žádosti je možné podávat i v průběu roku 2011 a 2012. Podpora bude zaměřena rovněž na partnerství měst; podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.

Podrobné informace týkající se předkládání žádostí a dalších podmínek realizace Fondu Partnerství jsou k dispozici zde.

Text výzvy
Termíny pro předkládání a hodnocení žádostí

Dotazy k Fondu Partnerství je možné posílat na e-mailovou adresu: czp-swiss@mfcr.cz