31.03.2020

Mimořádná výzva v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19

Rádi bychom Vás informovali, že Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, právě zahájila mimořádnou výzvu k předkádání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19. Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

Dovolujeme si Vás informovat o zahájení mimořádné výzvy k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.

Výzvu spustila Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Výzva se zaměřuje na následující oblasti intervence:
• Zdravotní péče a telemedicína
• Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání
• Podpora nejmenších, malých a středních podniků


Celkový rozpočet výzvy činí 600 tisíc EUR.

Žádost mohou podávat členské státy CEI (včetně ČR), upřednostněni však budou žadatelé ze zemí mimo EU. Je možné získat grant až do výše 100 % rozpočtu projektu (max. však 40 tisíc EUR). Žadatelem mohou být všechny veřejné i soukromé subjekty, rovněž nevládní organizace aj.

Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete zde: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare