07.09.2021

Inovační management ve veřejné správě

Co mohou nabídnout městům, obcím a krajům nové operační programy?

Dovolujeme si vás pozvat na webinář zaměřený na téma Inovačního managementu ve veřejné správě a to tentokrát se zaměřením na nové operační programy pro období 2021 - 2027. Cílem tohoto webináře je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní správy, k inovativnímu myšlení a projektům.

Program webináře:

  • Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evrospkých fondů, Ministerstvo pro místní rozvoj – Evropské fondy v novém programovém období 2021-2027
  • Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
  • Bohumil Šmucr, ředitel odboru strukturálních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo živorního prostředí – Operační program Životní prostředí
Pro účast na webináři se nemusíte přihlašovat předem. Připojte se jednoduše proklikem následujícího odkazu https://aka.ms/InovacniWebinar_XI
Za kancelář SMO
Mgr. Pavlína Toporská