07.07.2021

Informace o národní výzvě programu LIFE a pozvánka na informační seminář

Dne 30. 6. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování projektů a akcí předkládaných do řádných výzev programu LIFE v roce 2021.

Zároveň se pro zájemce a potencionální žadatele uskuteční úvodní seminář, kde budou prezentovány základní informace k výzvě. Seminář se uskuteční online (v prostředí komunikační aplikace Webex) ve 2 termínech, 22. 7. (čtvrtek) a 27.7. 2021 (úterý), vždy v čase 9:30-11:00 hod. Na seminář se, prosím, přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře.

Základní informaci o programu LIFE najdete na webových stránkách MŽP

Nový program LIFE se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy:

1) oblast oblast "Životní prostředí", která zahrnuje:
    a) podprogram "Příroda a biologická rozmanitost";
    b) podprogram "Oběhové hospodářství a kvalita života";

2) oblast oblast "Opatření v oblasti klimatu", která zahrnuje:
    a) podprogram "Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně"
    b) podprogram "Přechod na čistou energii".

Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.