18.06.2020

I v IROP 2014 – 2020 jsou stále volné finanční prostředky na Vaše projekty

Programové období se sice pomalu chýlí ke konci, i nyní lze ale z Integrovaného regionálního operačního programu získat finanční podporu na Vaše případné plánované projekty.

Co se týče IROP 2014 – 2020, tak jediné, co v současné době běží v individuálních výzvách, je výzva č. 78 – Zateplování bytových domů, kde mohou žádat o projekty i obce jako vlastníci bytových domů.

Nicméně příležitosti jsou pořád pro obce v integrovaných nástrojích, kde ve vyhlášených výzvách je stále k dispozici cca 10 mld. Kč. Zájemci se musí obracet na příslušné nositele strategií ITI, IPRÚ a MAS.

Zde je seznam platných vypsaných výzev

Všechny výzvy pro integrované nástroje byly prodlouženy do 31. 10. 2022, a to z důvodu zajištění souladu s finančními plány integrovaných strategií nositelů IN, které byly aktualizovány na základě analýzy současné absorpční kapacity. Na základě těchto revizí mohou nositelé IN vyhlašovat své výzvy i v následujících letech 2020-2022. V důsledku nynější krize ŘO IROP nepředpokládá žádný přesun těchto prostředků navázaných na akceptační dopisy.

CELKOVÁ VOLNA ALOKACE V OTEVŘENÝCH INTEGROVANÝCH VÝZVÁCH IROP JE 10 378 278 194 Kč (včetně projektů v hodnocení a ve vyhlášených výzvách nositelů IN).

Co se týče dalších plánovaných výzev, tak pro obce již v tomto IROP 2014 – 2020 nic ŘO IROP vyhlašovat neplánuje. V případě, že by došlo ke změně, budeme Vás o tom včas informovat.

Další informace naleznete na webových stránkách www.irop.mmr.cz