21.07.2020

Hledáme způsob, jak pomoci obcím

Odpověď MF ČR k termínu čerpání dotace v podprogramu 298D2280 Ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Svaz města a obcí ČR se obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o řešení problému, který vzniká s čerpáním finančních prostředků z podprogramu 298D2280 Ministerstva financí. Finanční prostředky z podprogramu musí být vyčerpané do konce roku 2020. Především pro větší úpravy (velké rekonstrukce, nové stavby) se jeví zmíněný termín konce roku jako problematický, vzhledem k tomu, že se již nacházíme v polovině roku. V pouhých šesti měsících vyčerpat finance, resp. provést veškeré úkony (např. vysoutěžení dodavatele, samotná stavba, rekonstrukce etc.) je obtížně proveditelné. Již v loňském roce, ve zmiňovaném podprogramu, nemalé množství obcí a měst odstoupilo od získané dotace, z důvodu pozdního schválení dotace (červen/červenec 2019). V letošním roce mělo být schvalování dříve, než v roce 2019, ale vzhledem ke koronavirové situaci se vše znovu prodloužilo. Podprogram je financován z kapitoly Všeobecné pokladní správy, u které rozpočtová pravidla neumožnují převoditelnost z roku na rok, ale i přes tuto skutečnost Svaz požádal o informaci, zda by existoval způsob, jak pomoci obcím, které by zmíněné finanční prostředky potřebovaly, vzhledem k časové náročnosti projektů, čerpat i několik měsíců v roce následujícím, tedy roce 2021. Možnost prodloužení  o několik měsíců by vedlo k realizaci více projektů, které by nebyly ohrožovány časem, což by rovněž umožňovalo kvalitnější realizace. 

Odpověď MF ČR je ke stažení níže.

Mgr. Ivona Mottlová