09.11.2020

Evropské fondy v České republice po roce 2020

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zveřejnil v minulém týdnu nový leták, který se snaží vysvětlit široké veřejnosti hlavní zdroje financování z evropských fondů, které budou k dispozici v programovém období 2021-2027.

Dovolujeme si upozornit, že přehled všech forem podpor je aktuální k říjnu 2020; finální podoba bude předmětem dalšího jednání na úrovni Evropské komise i České republiky a je podmíněná schválením relevantní evropské legislativy. První výzvy nových operačních programů by měly být dle současného harmonogramu otevřeny do konce roku 2021. Snahou Svazu měst a obcí je v tomto kontextu ovlivnit podoby výzev tak, aby plánované podporované aktivity byly propojeny s reálnými potřebami českých měst a obcí a spolufinancovány ve výši optimální k současné ekonomice.

O dalším vývoji v rámci evrospkých fondů Vás budeme včas informovat.