04.02.2020

Dotační výzva „Oslo“ nabízí 26 milionů korun na adaptační strategie

Vytvořte si adaptační strategii vašeho města či obce.

Státní fond životního prostředí ČR spustil první výzvu v Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. V té nabízí právnickým osobám 26 milionů korun na tvorbu adaptačních strategií přizpůsobení se změně klimatu na lokální a regionální úrovni. Ve výzvě mohou žadatelé získat až 1,3 milionu korun, resp. pokrýt až 90 procent způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat online od 14. ledna do 15. března 2020.

Zajisté všichni víte, že nejnovější vědecké výzkumy přináší důkazy o tom, že klima se mění ještě rychleji, než tyto zprávy předpokládaly v minulosti. Je nutné si uvědomit, že klimatická změna představuje globální vážnou hrozbu a její dopady se budou týkat všech obyvatel Země.

Přestože Česká republika již svou národní Adaptační strategii, která popisuje problematiku klimatické změny z hlediska našeho území má vytvořenu, jsou to zejména obce, města a regiony, na které negativní důsledky změny klimatu dopadají nejčastěji a v největší míře. Ať už se jedná o dlouhotrvající sucho, povodně, vichřice či abnormálně vysoké teploty, které mohou způsobovat zdravotní problémy řadě občanů, je třeba si uvědomit, že se musíme na tyto změny připravit již nyní.

Rovněž budoucí legislativa EU tuto hrozbu bere vážně a bude vyžadovat přijímání účinných protiopatření – adaptačních i mitigačních. Adaptační opatření ve městech jsou ta, která přispívají ke zvýšení odolnosti města vůči dopadům změny klimatu. Mitigační opatření jsou ta, která zmírňují či zpomalují dopady změny klimatu (např. redukce vypouštění skleníkových plynů, úspora energie). 

Dovolujeme si Vás proto informovat o Výzvě SGS-3 „Oslo“, která byla zveřejněna v prosinci 2019. Tato Výzva nabízí možnost zajistit vytvoření takové strategie pro obce i města výhodně – lze pokrýt až 90% způsobilých výdajů projektu.

Ve výzvě, pojmenované po norské metropoli, mohou žadatelé získat až 1,3 milionu korun, resp. pokrýt až 90% způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat online již nyní, nejpozději do 15. března 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR, který je zprostředkovatelem Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“.

Více informací zde.