03.02.2020

Dotační programy na podporu dostupnosti zdravotních služeb

Velkým nedostatkem v oblasti služeb poskytovaných občanům v obcích je omezená dostupnost kvalitní zdravotní péče. Jedná se o systémový problém způsobený financováním zdravotní péče, který nemotivuje lékaře setrvávat v obcích s dislokovanými pacienty. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZd) – odbor regulace cen a úhrad proto vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických a zubních lékařů.

S nedostatkem lékařů se potýkají hlavně obce v příhraničních a horských oblastech. Lékařská péče chybí také v málo osídlených místech – tam, kde není dobrá dopravní dostupnost. Málo lékařů ale není jediný problém. Zvyšuje se i průměrný věk lékařů. Dosavadní motivační nástroje nejsou dostatečně účinné, proto přichází MZd s programy: Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb a Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace“ právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat, nebo začaly poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti, zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

Bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny Metodikou, kterou naleznete na stránkách ministerstva:

Pro zubní lékaře: www.mzcr.cz/program-na-podporu-zubnich-lekaru.html

Pro praktické lékaře: www.mzcr.cz/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru.html