26.04.2021

Dotační program pro nestátní muzea

Příprava dotačního programu COVID-kultura pro nestátní muzea – zapojte se do dotazníkového šetření do 30.04.2021 do 12:00 hodin.

Ministerstvo kultury připravuje dotační programu COVID-kultura pro nestátní muzea. Za tím účelem rozeslalo dotazníkové šetření se 2 otázkami – dotazník je anonymní a zabere max. 5 minut.

Dotazník k nalezení zde:https://forms.gle/fi3KxbBK3FMnEhTF7

Dotazníkové šetření bude ukončeno v pátek 30.04.2021 ve 12:00 hodin.

Prosíme o jeho vyplnění, aby dotační program mohl být nastaven co nejpřiléhavěji k potřebám mj. i měst a obcí!