06.02.2020

Dotace na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví

Máte ve vaší obci kulturní památky, které je třeba oživit? Tak v tom případě můžete využít otevřené výzvy Norských fondů (EHP) k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví. Cílem této výzvy je podpořit projekty, které propojují nejen ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití. To má bý trvale udržitelné a má mít pozitivní dopad na rozvoj vašeho regionu a život místních obyvatel. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 31. 3. 2020.

Jsou hledány vyjímečné projekty, kterou mají jasnou představu o budoucím využití obnovené památky. Projekty by měly vytvořit tzv. sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy, které zaručí, že obnovené kulturní dědictví bude zachováno také po ukončení realizace projektu.

V rámci projektu můžete využít odbornou asistenci nebo inspiraci z tzv. donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) v rámci tzv. partnerské spolupráce.

Na základě přechozího zájmu mohou být součástí projektů také vzdělávací akce nejen v oblasti obnovy či restaurování, ale také v rámci managementu kulturních památek a kulturního podnikání.

Alokace výzvy: 482 252 918 Kč, obce mohou získat podporu ve výši 90% uznatelných nákladů (min. 5 140 000 Kč a max. 38 550 000 Kč).

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 31. 3. 2020 (12:00 hod)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Více informací naleznete ZDE.