14.02.2022

Dotace na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Získejte podporu z komponenty 3.1 Národního plánu obnovy.

Vážení zástupci měst a obcí,

 dovolujeme si Vám nasdílet nové podkladové materiály ke komponentě 3.1 Národního plánu obnovy - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Školám poskytne MŠMT v rámci této komponenty finanční prostředky:

  1. a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,
  2. b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Podpora informatického myšlení a digitální gramotnosti je jedním ze zásadních témat současného školství. MŠMT připravilo revizi obsahu vzdělávání a nyní pracuje na jeho promítnutí v životě škol, jejich metodické a finanční podpoře spolu se zajištěním vybavení zejména pro žáky bez přístupu k digitálnímu zařízení.

V roce 2022 podpoří MŠMT školy částkou 1,4 mld. Kč. V letech 2022 až 2025 celkově prostředky ve výši 5 mld. Kč.

Věříme, že právě zřizovatelé škol jsou v tomto ohledu hlavními partnery, se kterými se podaří vybudovat v každé škole podmínky pro vzdělávání odpovídající 21. století.

Komplexní metodická podpora, která Vám může pomoci s procesem digitalizace Vašich škol, je k dispozici na webových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme/.

 

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.