29.09.2021

Dohoda o partnerství 2021 - 2017 byla schválena

Vláda tento důležitý dokument schválila 27. září 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že vláda České republiky na svém pondělím zasedání, 27. září 2021,  schválila Dohodu o partnerství.

Tento dokument určuje mimo jiné to, jaké jsou priority a rovněž očekávané výsledky politiky soudržnosti pro následující období sedmi let po dobu platnosti víceletého finančního rámce. V tomto období bude mít Česká republika k dispozici z politiky soudržnosti přibližně 550 miliard korun.