16.04.2021

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

Celkem 30 milionů korun vyčlenilo na podporu hrazení nájmů. Na další částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19 je vyčleněna částka ve výši 44 200 000 Kč. Podpora bude náležet všem poskytovatelům služeb v dětských skupinách, kteří o ni požádají, a bude sloužit například na nákup roušek, respirátorů, ochranných štítů, dezinfekčních přípravků, na dezinfekci prostor apod. V rámci této kompenzace lze žádat až o 12 000 Kč na jednu pečující osobu. To například znamená, že dětské skupiny s kapacitou do 6 dětí mohou požádat o dotaci maximálně na dvě pečující osoby (tj. 24 000 Kč).

Další informace najdete v přiložené tiskové zprávě.

Mgr. Martin Pikous