12.04.2010

ČR mírně zaostává v čerpání evropských fondů

Evropská komise zveřejnila strategickou zprávu o dosavadním čerpání evropských fondů (provádění programů politiky soudržnosti v programovacím období 2007-2013). Podle této zprávy ČR mírně v čerpání evropských fondů zaostává.

Evropská komise zveřejnila strategickou zprávu o dosavadním čerpání evropských fondů (provádění programů politiky soudržnosti v programovacím období 2007-2013). Podle této zprávy ČR mírně v čerpání evropských fondů zaostává. 

Z této zprávy vyplývá, že přibližně v polovině programovacího období jsou v zemích EU27 vybrány projekty v hodnotě více než 93 miliard EUR, což činí 27 % z celkového objemu. Pro srovnání v ČR to je o něco málo více než 20 % a v tomto ohledu proto zaostáváme za evropským průměrem. „Česká republika je sedmá nejhorší v čerpání evropských fondů. Vybrala projekty v  objemu pouze 21,6 % celkové alokace, zatímco Maďarsko je již dnes na 46,3 %. Doplácíme proto na složitý implementační systém, který sociální demokracie za svých vlád nastavila. Jedním z důvodů pomalejšího čerpání je také zpoždění při schvalování rozpočtu EU a navazující zpoždění při přijímání příslušné legislativy na počátku období,“ hodnotí pokrok Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu a koordinátor pro regionální rozvoj parlamentní frakce Evropských konzervativců a reformistů.
 
Komise současně uvádí, že existuje zpoždění při výběru projektů ve významných investičních oblastech. Podle Komise jsou těmito oblastmi železnice, energetika a životní prostředí, digitální hospodářství a sociální začleňování. Zde je možné se závěry Komise polemizovat. „Úspory energií, kde mimochodem Komise ČR chválí za dosažený pokrok, či investice do informační a komunikační infrastruktury zcela jistě pomůže nastartovat hospodářský růst. Je však otázkou, zda je efektivní soustředit se na těžkopádný železniční sektor, či zda by se měl Brusel tak moc zabývat chudobou a sociální oblastí. Problémy lidí bez domova je třeba v prvé řadě totiž řešit v místech, kde lidé žijí, nikoliv v Bruselu,“ uvádí předseda Svazu měst a obcí a eurposlanec Oldřich Vlasák.
 
Poprvé Evropská komise také zveřejnila vybrané projekty – 40 příkladů dobré praxe. „Je škoda, že Česká republika má mezi těmito příklady pouze jeden projekt. Nicméně je potěšující, že tímto tzv. příkladem dobré praxe jsou tzv. Integrované plány rozvoje měst. Z toho je patrné, že Brusel věnuje pozornost jaká je role místních samospráv při využívání evropských fondů a oceňuje zapojení měst do strukturální politiky,“ konstatoval Oldřich Vlasák.
 
Strategická zpráva Evropské komise je k dispozici na http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/cs_reports_en.htm