22.06.2020

API zahájila příjem žádostí o dotace na rozvoj inovačních sítí

Příjem žádostí potrvá do 30. září 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 180 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 40 milionů korun.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy VII programu podpory Spolupráce – Klastry“. O dotace, které jsou určené na rozvoj inovačních sítí mohou žádat klastrové organizace. Výzvu vyhlásilo 16. června 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.

Podrobné informace jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vii-2/

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Jejich úkolem je zvýšit inovační poptávku ve firmách i ve veřejném sektoru a posílit technologickou spolupráci firem.