31.12.2020

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

Analýzu Přímo řízených programů EU v programovém období, kterou pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval Tomáš Patočka, naleznete v příloze tohoto článku. Publikace přináší ucelený přehled Přímo řízených programů EU aktuálních pro nové programové období EU 2021+ se zaměřením na programy využitelné pro obce a města. Naleznete zde představení programů jako Horizont Evropa, LIFE, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus, Kreativní Evropa apod. a nechybí ani identifikace překážek, které brání českým subjektům ve větším využívání těchto programů. V neposlední řadě je v publikaci věnována pozornost také dalším finančním nástrojům EU, které mohou samosprávy využít pro kofinancování projektů.

Analýza přináší informace o nastavení a zaměření těchto programů dle informací a stavu schvalování těchto programů v prosinci 2020, kdy ještě nebyl dokončen schvalovací proces Víceletého finanční rámce EU pro období 2021-2027, a tedy ani finální podoby těchto programů. Věříme však, že i tyto informace Vám umožní lépe se orientovat v těchto programech a v možnostech, které nabízí obcím a městům. Svaz měst a obcí ČR se bude této oblasti věnovat také v roce 2021.

Gabriela Hůlková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Analýza byla zpracována v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj