13.07.2020

Aktuální dotační možnosti pro obce a města u MŽP ČR

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů, které pro obce a města má vypsáno, případně plánuje vypsat, Ministerstvo životního prostředí.

Národní program Životní prostředí

Aktuální:

 • soustavy domovních čistíren odpadních vod pro obce, kde není budování centrální čistírny ekonomicky efektivní
 • vozidla na alternativní pohony – CNG, hybridy, elektromobily
 • nadlimitní čištění komunikací (jen pro vybraná statutární města)
 • výsadba stromů na veřejných prostranství
 • budování nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody zejména pro menší obce
 • sanace havarijních stavů nelegálních skladů odpadů
 • podpora pro obce oceněné titulem Zelená stuha

Všechny podrobné informace naleznete na webu https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/

Připravované:

 • podpora pro obce v národních parcích na různé aktivity – veřejné osvětlení, infrastruktura, informační centra, EVVO apod. (předpokládané vyhlášení ve 3. čtvrtletí 2020)
 • veřejné osvětlení v obcích na území CHKO (pro ostatní obce je určená podpora z programu EFEKT, který administruje MPO) (předpokládané vyhlášení ve 3. čtvrtletí 2020)
 • podpora zapojení obcí do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (předpokládané vyhlášení ve 4. čtvrtletí 2020)
 • podpora přípravy projektů zaměřených na zásobování vodou a sucho (předpokládané vyhlášení v průběhu roku 2020)
 • pokračovat bude též podpora vozidel na alternativní pohony a sanací havarijních stavů

Norské fondy

Připravované:

 • podpora pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků (předpokládané vyhlášení ve 2–3. čtvrtletí 2020)

Více informací naleznete na webu https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Aktuální:

 • podpora adaptace vodních, lesních i nelesních ekosystémů na změnu klimatu

Všechny podrobné informace naleznete na webu https://www.mzp.cz/cz/druha_vyzva

Operační program Životní prostředí

Veškeré relevantní informace a dokumenty jsou k dispozici na následující adrese: https://www.opzp.cz/dokumenty/

(V případě hledání PrŽaPu stačí v rolovací nabídce "složka" vybrat možnost "Obecně závazné dokumenty".

Pro hledání konkrétní výzvy je potřeba v rolovací nabídce "složka" vybrat možnost "Dokumenty k výzvám" a do okna pro "Hledaný výraz" napsat číslo příslušné výzvy).