08.12.2021

Aktualizace Analýzy přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Přinášíme vám aktualizaci Analýzy přímo řízených programů EU v programovém období 2021 – 2027, kterou Svaz nechal zpracovat v minulém roce. Obsahuje přehled 11 programů včetně aktuálního stavu příprav výzev, shrnutí využitelnosti programů pro obce a města a klíčové faktory úspěchu pro zapojení do projektů.

Analýzu Přímo řízených programů EU v programovém období, kterou pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval Tomáš Patočka, naleznete v příloze tohoto článku. Publikace přináší ucelený přehled Přímo řízených programů EU aktuálních pro nové programové období EU 2021 - 2027 se zaměřením na programy využitelné pro obce a města. Naleznete zde představení programů jako Horizont Evropa, LIFE, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus, Kreativní Evropa apod. a nechybí ani identifikace překážek, které brání českým subjektům ve větším využívání těchto programů. V neposlední řadě je v publikaci věnována pozornost také dalším finančním nástrojům EU, které mohou samosprávy využít pro kofinancování projektů.

Analýza přináší informace o nastavení a zaměření těchto programů dle informací a stavu implementace těchto programů v listopadu 2021. Věříme však, že tyto informace Vám umožní   se orientovat v těchto programech a v možnostech, které nabízí obcím a městům.

Gabriela Hůlková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.