14.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 schválen vládou ČR!

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022, na jehož tvorbě se podílela také kancelář a členové Svazu měst a obcí, byl v pondělí 11. ledna 2021 schválen.

Stejně jako samotná strategie stojí tato strategie na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení, která jsou „šitá přímo na míru“ jednotlivým typům území.

V letech 2021 a 2022 bude díky Akčnímu plánu možné realizovat projekty za 56 miliard korun. A to nejen z operačních programů pro období 2014-2020, ale také z nových operačních programů pro roky 2021 – 2027 a nových národních dotačních titulů, které se nyní připravují.

Smyslem akčního plánu je vypsání územně zacílených výzev nebo výzev, v nichž je určité území zvýhodněno, protože v něm byla potřeba či problém identifikovány na základě diskuse, do které se zapojil také Svaz měst a obcí České republiky.

Krajská města a jejich zázemí mohou očekávat díky Akčnímu plánu podporu například výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo finance na zajištění kapacit mateřských a základních škol.

Regionální centra, dříve známá jako bývalá okresní města včetně jejich venkovského zázemí budou mít zajištěna podporu poradenství podnikům. Díky tomu jim pomohou se stabilizovat nebo rozvíjet, což je v dnešní době, která je stále ovlivněná pandemií Covid-19 více než nutné. Rovněž budou moci rozvíjet dopravní obslužnost především ve špatně dostupných lokalitách nebo zajistit primární zdravotní péči, např. praktických lékařů nebo zubařů zejména ve venkovských oblastech. Zde je dlouhodobě identifikována potřeba zlepšení dostupnosti těchto služeb.

Tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, což jsou území se soustředěnou podporou státu, budou zvýhodňována v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. Jedná se o ta nejohroženější území, která jsou vymezována na úrovni obcí s rozšířenou působností. V současné době v nich žije až 25 % obyvatel Česka. Dotační možnosti v těchto lokalitách proto budou směřovat na rozvoj firem a podnikatelských parků, aby mohly růst tamější podnikatelské subjekty a zároveň se toto území zatraktivnilo pro nové investory, třeba i díky výhodným podmínkám pro revitalizaci brownfieldů. I to je téma, které Svaz měst a obcí dlouhodobě řeší.   Celý Akční plán Strategie regionálního rozvoje pro roky 2021 a 2022 naleznete v příloze.