29.11.2021

Akce věnované přímo řízeným programům EU v prosinci

Nenechte si ujít webináře Svazu měst a obcí zaměřené na přímo řízené programy EU, které pro vás pořádáme v první polovině prosince.

Webinář Program Horizont Evropa a jeho využití pro obce a města

  • 7. prosince v čase 9:00 – 12:00, MS TEAMS
  • Více informací a program zde. Registrovat se můžete do 3. prosince zde.

Představení Analýzy přímo řízených programů EU a právních aspektů zapojení do mezinárodních projektů v rámci těchto programů

  • 9. prosince v čase 9:30 – 11,00, MS TEAMS
  • Více informací a program zde. Registrovat se můžete do 7. prosince zde.

Webinář Program LIFE a jeho využití pro obce a města

  • 14. prosince v čase 9:30 – 12:00, MS TEAMS
  • Více informací a program zde. Registrovat se můžete do 12. prosince zde.

 

Program webinářů budou prezentovány příklady projektů realizované českými městy a obcemi a důraz bude kladen na praktické aspekty a přínosy těchto projektů z pohledu měst a obcí. Realizátoři projektů také budou v diskusi sdílet své zkušenosti a odpovídat na dotazy účastníků.

Dne 9.12. bude představena aktualizace Analýzy přímo řízených programů EU, která upozorní na programy zajímavé a využitelné pro samosprávy, doplněná o rozbor právních aspektů zapojení měst a obcí do projektů z těchto programů podpořených.

Webináře jsou určené pro zástupce měst a obcí – a to jak pro volené zástupce, tak pro odborné zaměstnance městských úřadů, projektové manažery apod., kteří se chtějí dozvědět o praktickém využití těchto programů pro své město a obce.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hulkova@smocr.cz.

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.