19.05.2021

3 mld. Kč do brownfieldů

V Národním plánu obnovy se nakonec i po tlaku SMO ČR objevila částka 3 mld. Kč na rekultivaci brownfieldů.

Po našem tlaku se do Národního plánu obnovy (NPO) vrátily finanční prostředky na regeneraci brownfieldů a podařilo se nám i navýšit finance pro kulturu, tak hodnotí Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) schválení Národního plánu obnovy (NPO).

Za výrazný úspěch vnímáme navýšení komponenty brownfieldy z 0 na 3 mld. Kč, doufáme ale, že je v této výši budou moci města vyčerpat. Města a obce jsou připraveny realizovat své projekty. Podporujeme i navýšení finančních prostředků pro kulturu.

Vítáme i 2,49 mld. Kč na podporu projektové přípravy zelených, digitálních, modrých inovativních, SMART a integrovaných strategických investic.

Naše pozornost bude směřovat k zafixování peněz pro města a obce a dále na to, aby čerpání peněz bylo jednoduché, rychlé a transparentní. Vždyť každá koruna, kterou stát vloží do rozvoje území, se mu stonásobně vrátí.

Zklamání ovšem cítíme s ohledem na náš požadavek podpory dopravy, zejména městské hromadné, která významným způsobem napomáhá řešit problémy s životním prostředím i s parkováním. Dále jsme rozporovali podmínku, aby projekty v komponentě „Systémová podpora veřejných investic“ musely být v Národním investičním plánu (ISZP).  V současné době totiž není nový systém pro sběr do ISZP jednotlivými resorty uznávaný.

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.