29.11.2022

Zóny 30 - průzkum SMOČR pro BESIP

Na základě prosby Ministerstva dopravy provádí Svaz měst a obcí průzkum mapující zavádění zón 30. Výsledky průzkumu budou důležitým podkladem pro vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategie BESIP.

Dovolujeme si proto obce požádat o vyplnění krátkého on-line dotazníku, a to nejpozději do 6. 12. 2022.

On-line formulář: https://bit.ly/SMOCRpruzkumZony30

Průzkum je čistě informativní, odpovědi není potřeba zasílat podepsané apod. V případě problémů s tímto dotazníkem můžete odpovědi zaslat na e-mail pikous@smocr.cz.

Děkujeme velice za spolupráci.