22.06.2016

Změna zákona o pozemních komunikacích je ve Sněmovně - ST 838

Ve Sněmovně byl podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Řeší chyby po novele zákona, podle které mimo jiné nelze umísťovat sítě technické infrastruktury silnic podélně.

Dne 14. června 2016 byl ve Sněmovně podán poslanecký návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk č.838.
 
Navrhovatel navrhl Sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 
Podaný návrh řeší chyby po novele zákona o pozemních komunikacích, účinné od 31. 12. 2015, kterými jsou nemožnost podélně umísťovat vedení sítí technické infrastruktury v pozemních komunikacích a nechtěný přechod agendy speciálního stavebníhu úřadu na všechny obce.

Více informací naleznete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=838&CT1=0.