22.06.2017

Žádosti o řidičské průkazy od července 2018 i mimo bydliště

Občané si již nebudou muset brát dovolenou, aby si mohli vyřídit vydání či výměnu řidičského průkazu. Od července příštího roku umožní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích o ně žádat i mimo bydliště. Na jejím návrhu, který předložila skupina poslanců, spolupracoval i Svaz a Ministerstvo dopravy.

Občané si již nebudou muset brát dva dny dovolené kvůli vydání či výměně řidičského průkazu (ŘP), pokud pracují v jiném městě, než bydlí. Od července příštího roku to umožní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou 21. června  2017 podepsal prezident republiky. Na návrhu, který předložila skupina poslanců, spolupracoval i Svaz a Ministerstvo dopravy. Cílem bylo, aby došlo ke snížení dopadů na obce s rozšířenou působností (ORP) a navrhovaná změna byla přínosem pro občana.

Hlavním záměrem novely je, aby byl řidičský průkaz vydán tam, kde o něj bylo požádáno  - nemusí to tedy být příslušné ORP.  Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů, nic se nebude přeposílat na příslušné ORP, a tím ubydou náklady za poštovné a balné. Změna se bude vztahovat také na průkazy profesní způsobilosti a na paměťové karty řidiče, které se dávají do digitálních tachografů. Papírové fotografie již nebudou potřeba, jelikož je úřady budou získávat z registru Ministerstva vnitra. Pokud si občan nebude na této fotografii podobný, tak ho na místě úředník vyfotí fotoaparátem a podpis sejme podpisovým tabletem.

Správní poplatek činí 200 Kč, což je srovnatelné s náklady občana již dnes, jelikož papírová fotografie stojí zhruba 100 - 120 Kč a 50 Kč je správní poplatek za vydání ŘP.  Správní poplatek bude příjmem ORP, které žádost přijalo a řidičský průkaz vydalo. Toto ORP bude doklady také archivovat. Papírové doklady budou založeny do spisu, a dále oskenovány a uloženy v registru řidičů.

Některé výjimky však budou existovat. Místně příslušné úřady s rozšířenou působností budou i nadále řešit např. omezení, pozastavení, zrušení ŘP a další. Tyto úkony nemůže řešit jakékoliv ORP, jelikož se v případě těchto úkonů vede správní řízení.

Ing. Jana Chládková,
Legislativní a právní sekce SMO ČR