27.04.2017

Výzva na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a záchytných parkovišť

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Žádosti lze podávat od 16. května do 27. září 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pro žadatele je připraveno téměř 570 milionů korun z prostředků EU. Žádosti lze podávat od 16. května do 27. září 2017.

V nové 73. výzvě IROP budou podpořeny následující aktivity - rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále rekonstrukce, modernizace a výstavba  samostatných parkovacích systémů podporujících multimodalitu. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Projekty lze realizovat na území celé ČR kromě hl. m. Prahy.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno téměř 570 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 33,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 60 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 3 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.

Více informací o výzvě „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“ naleznete zde

Některé projekty z předchozí 24. výzvy IROP, kdy bylo schváleno celkem 35 projektů za více než 720 mil. korun z evropských dotací, jsou již v realizaci. Na zcela nové nebo rekonstruované terminály se mohou těšit cestující v devíti krajích. Zásadních rekonstrukcí se dočkají přestupní uzly zejména ve Středočeském, Jihomoravském a Jihočeském kraji, například autobusové nádraží před železniční stanicí v Kolíně, autobusové nádraží v Blansku nebo přestupní terminál v Českém Krumlově.

Zdroj: MMR
Zpracovala: Petra Kubařová, SMOČR